Dla szpitali i gabinetów medycznychOferujemy nastepujące badania:
  • Badania histopatologiczne 
  • Badanie oligobiopsyjne 
  • Badanie śródoperacyjne 
  • Badanie cytologiczne płynów, popłuczyn
  • Badanie cytologii ginekologicznej 
  • Badanie biopsji cienkoigłowej 
  • Badanie histochemiczne 
  • Badanie immunohistochemiczne:
  • Wykonywanie biosji cienkoigłowej: tarczycy, ślinianek, sutków, itp. pod kontrolą USG
Odbiór materiału własnym transportem.

Bezpośredni kontakt lekarzy patomorfologów z lekarzami kierującymi na badania celem uściślenia rozpoznania klinicznego, przebiegu choroby, przekazania dodatkowych wyników np. obrazowych pod nr tel 883 197 782
 
CZAS wykonania BADAŃ (nie dotyczy badań śródoperacyjnych)
48 godzin roboczych od momentu otrzymania materiału utrwalonego.

Bezpośredni  24 godzinny dostęp do wyników poprzez platformę internetową.

Na życzenie Państwa wyniki wysyłamy drogą e-mailową, faxem oraz dostarczamy w formie papierowej poprzez naszych kurierów lub pocztą.