Pracownia badań śródoperacyjnychW pracowni tej wykonujemy badania śródoperacyjne dla wszystkivh naszych klientów

Materiał do  badania  odbieramy naszym transportem  a wynik badania natychmiast przekazywany jest na blok operacyjny danego szpitala.
Pobrany materiał poddawany jest on bardzo szybkiemu procesowi zamrożenia (nawet do -35 ºC) w urządzeniu typu Kriostat LEICA.
Następnie zostaje skrojony, utrwalony i poddany ocenie histopatologicznej

Cały proces od momentu kiedy materiał trafia do naszej pracowni, aż do wysłania wyniku badania jest nie dluższy niż 20 minut.