Pracownia diagnostycznaBadania oceniane są przez wysoko wykalifikowanych lekarzy patomorfologów wykorzystując mikroskopy takich firm jak OLYMPUS oraz BIOLAR. 
Korzystamy również z miskroskopu do wykonywania fotografii dużej rozdzielczosci.
Jest to najwyższej jakości sprzęt optyczny do oceny preparatów histopatologicznych, cytologicznych. 
Pracownia nasza  współpracuje z innymi ośrodkami medycznymi w kraju takimi jak Zaklad Patomorfologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
Pracownią Info-Pat z Poznania i Instytutem Onkologii w Gliwicach.