Pracownia przygotowania preparatówW procesie przygotowania preparatów korzystamy z nastepujacej aparatury:
 
  • Procesory tkankowe Leica: ASP 300 i ASP 330
  • Mikrotomy Leica również elektryczne
  • Łaźnie wodne i płyty grzewcze Leica
  • Wirówki i cytowirówki
  • Centrale  zatapiania w parafinie: Leica i Optica
  • Centrale  automatycznego barwienia preparatów Leica
  • Benchmark Ventana - automaty do badań immunohistochemicznych
  • Automaty do nakrywania preparatów Leica
  • Specjalistyczne dygestoria
Proces jest maksymalnie z automatyzowany