Certyfikaty

LICENCJA
Komisji Polskiego Towarzystwa Patomorfologów ds. Licencjonowania Zakładów/Pracowni Patomorfologii przyznana na wykonywanie:
 
  • badań histopatologicznych;
  • badań immunohistohemicznych
  • badań cytologicznych (w zakresie cytologii aspiracyjnej cytologii złuszczeniowej z wyłączeniem cytologii szyjki macicy;
  • badań cytologicznych z szyjki macicy

Certyfikaty
Programu Zapewnienia Jakości w Patomorfologii Polskiego Towarzystwa Patologów potwierdzające uczestnictwo we wszystkich Sesjach od 1 do 6 Programów:
 
  • TECHNOLOGIE PATOMORFOLOGICZNE
  • TECHONOLOGIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE